Overené zdroje pre vzdelávanie lekárov

Spolupracujeme so zdravotníckymi pracovníkmi, aby sa naše lieky dostali k tým, ktorí ich potrebujú.

Miesto pre priekopníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti

BiogenLinc umožňuje zdravotníckym pracovníkom spolupracovať so spoločnosťou Biogen a nájsť najnovšie informácie o liekoch, rozšíriť si vedomosti o konkrétnych neurologických ochoreniach.