Terapeutické oblasti

Amyotrofická laterálna skleróza

Amyotrofická laterálna skleróza (ALS)

ALS je progresívne neurodegeneratívne ochorenie, ktoré spôsobuje stratu schopnosti pohybu, rozprávania – a nakoniec aj dýchania.1

Náš prístup

Už viac ako desať rokov sa spoločnosť Biogen zaväzuje napredovať vo výskume ALS s cieľom lepšie pochopiť všetky formy tohto závažného ochorenia, ktoré v súčasnosti postihuje odhadom 352 000 ľudí na celom svete. 2,3*

Inovatívny výskum

Využitím zaužívaných vedeckých postupov a spolupráce v oblasti výskumu a vývoja, sme odhodlaní nasledovať vedu s cieľom vytvoriť komplexné multimodálne portfólio ALS, ktoré podporí naše dlhodobé vedúce postavenie v tejto oblasti.

 

Mechanizmus ochorenia: ALS

Amyotrofická laterálna skleróza (ALS) je smrteľné neurodegeneratívne ochorenie dospelých. Príznaky zahŕňajú progresívnu svalovú slabosť, paralýzu a komplikácie spojené s dýchaním. Zistite viac o tom, aký je postup tejto choroby u dospelých.

Klinické skúšania

Spoločnosť Biogen vykonáva klinické skúšania na vyhodnotenie účinnosti a bezpečnosti potenciálnej liečby ALS.

Zobraziť všetky klinické skúšania ALS spoločnosti Biogen, do ktorých prebieha nábor

Rozhodnutie zúčastniť sa v klinickom skúšaní si vyžaduje starostlivé zváženie. Vo väčšine prípadov nie sú liečby skúmané v klinických skúšaniach ešte schválené regulačnými úradmi, ako je napr. americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) a Európska agentúra pre lieky (EMA). Výhody a riziká liečby nie sú úplne známe. Dobrovoľnou účasťou v klinickom skúšaní pomáhate lekárskej komunite stanoviť, či je nová liečba bezpečná a účinná.

Získajte viac informácií o klinických skúšaniach a programoch pre vstup

Fakty a čísla

352 tisíc

ALS postihuje približne 352 000 ľudí na celom svete. 2,3*

3–5 rokov

Priemerná dĺžka života ľudí s ALS je tri až päť rokov od nástupu príznakov.4

2 %

Dve percentá prípadov ALS sú spôsobené mutáciami v géne SOD1. Priemerná dĺžka života pri SOD1-ALS sa značne líši. Niektorí pacienti prežijú menej ako rok. 5

Referencie
  1. Brown RH, Al-Chalabi A. Amyotrophic Lateral Sclerosis. N Engl J Med. 13. júla 2017
  2. Xu 2020. Referencie: Xu L, Liu T, Liu L, Yao X, Chen L, Fan D, Zhan S, Wang S. Global variation in prevalence and incidence of amyotrophic lateral sclerosis: a systematic review and meta-analysis. J Neurol. 2020 Apr;267(4):944-953
  3. United Nations, World population prospects: The 2010 revision (2022). New York.
    * vypočítané na základe odhadov prevalencie a aplikované na celosvetovú populáciu
  4. National Institute of Neurological Disorders and Stroke. Amyotrofická laterálna skleróza (ALS). K dispozícii na: https://www.ninds.nih.gov/health-information/disorders/amyotrophic-lateral-sclerosis-als. Prístup: apríl 2023.
  5. Brown CA, Lally C, Kupelian V, Flanders WD. Estimated Prevalence and Incidence of Amyotrophic Lateral Sclerosis and SOD1 and C9orf72 Genetic Variants. Neuroepidemiology. 2021