Terapeutické oblasti

Roztrúsená skleróza

Roztrúsená skleróza (SM)

Roztrúsená skleróza (SM) je komplexné, heterogénne, chronické ochorenie, ktoré si vyžaduje individualizovanú liečbu počas celého života pacienta. Toto ochorenie postihuje centrálny nervový systém a narúša prenos informácií v mozgu a medzi mozgom a telom, čo vedie k nepredvídateľným príznakom.1

Náš prístup

Počas uplynulých štyroch desaťročí sa spoločnosť Biogen zaviazala využiť vedecké poznatky pre potreby komunity pacientov s roztrúsenou sklerózou. Naše nosné portfólio s overeným profilom bezpečnosti a účinnosti, neustále investície, ako aj naše ďalšie služby a riešenia, nám umožňujú ponúkať širokú škálu možností na uspokojenie neustále sa vyvíjajúcich potrieb pacientov s roztrúsenou sklerózou a zlepšiť individuálnu liečbu tohto ochorenia.

Inovatívny výskum

Vzhľadom na to, že sa manažment ochorenia SM a potreby pacientov vyvíjajú, spoločnosť Biogen sa naďalej zameriava na výskum v nových oblastiach a technologické inovácie, ktorých cieľom je lepšie pochopiť SM a zlepšiť stav pacientov. Zameriavame sa na rozvoj súčasných aj budúcich produktov v našom portfóliu a zároveň sa usilujeme aj o to, aby sme sa stali priekopníkmi v oblasti prevencie a liečby SM.

Príbehy

Život s roztrúsenou sklerózou: Príbeh Tracy

Tracy, ktorej bola diagnostikovaná SM krátko po 25. narodeninách, sa vážne obávala, že ju táto diagnóza pripraví o všetko, čo rada robila, o beh a jej aktívny život. Dnes, o 15 rokov neskôr, je zaneprázdnenou mamou 2-ročnej Riley a výkonnou asistentkou výkonného riaditeľa spoločnosti Biogen. Hovorí o svojej vnútornej sile a odhodlaní zvládnuť život so svojou diagnózou. 

Fakty a čísla

2,8 mil.

Odhaduje sa, že na celom svete žije 2,8 milióna ľudí so SM.2

1,9 mil.

Viac ako 1,9 milióna ľudí je liečených ochorenie modifikujúcou liečbou od spoločnosti Biogen.

25+ rokov

Už viac ako 25 rokov sme na čele výskumu a vývoja nových terapií na liečbu SM.