Veda a inovácie

Biosimilárne lieky

Spoločnosť Biogen je presvedčená, že biosimilárne lieky sú dôležité pre zabezpečenie budúcich inovácií v oblasti zdravotnej starostlivosti. Biosimilárne lieky môžu zmierniť časť záťaže systémov zdravotnej starostlivosti, pretože ponúkajú úsporu nákladov a podporujú skorší a udržateľný prístup k liečbe. Biosimilárne lieky môžu tiež rozšíriť možnosti pre pacientov a lekárov tým, že budú plniť ich individuálne potreby.

Výhody biosimilárnych liekov

Biosimilárne lieky poskytujú viacerým zainteresovaným stranám celý rad výhod, pretože zabezpečujú rovnováhu medzi poskytovaním inovatívnych liekov v oblastiach, kde ich potreba nie je uspokojená, zachovávajú možnosť výberu a prístupu pre pacientov a poskytovateľov a zároveň poskytujú systému zdravotnej starostlivosti potenciálne úspory.

Biosimilárne lieky sú lieky, ktoré sa veľmi podobajú1 na biologické lieky, ktoré sú už dostupné a sú známe pod názvom „originálne lieky“. Biosimilárne lieky sú však jedinečné – ponúkajú potenciál na rozšírenie prístupu pacientov k biologickým liečbam, ktoré menia život, a zároveň vytvárajú udržateľnosť zdravotnej starostlivosti, pretože poskytujú významné úspory nákladov pre spoločnosť. Biosimilárne lieky môžu tiež rozšíriť možnosti pre pacientov a lekárov, pretože splnia ich individuálne potreby vďaka väčšiemu výberu liečby a relevantnou diferenciáciou liekov alebo služieb.

Referencie
  1. Európska lieková agentúra (EMA). Biosimilar medicines: Overview. https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/biosimilar-medicines-overview. Prístup: január 2024