Terapeutické oblasti

Žena v modrej košeli drží dieťa a bozkáva ho na čelo

V spoločnosti Biogen nás poháňa možnosť zlepšiť životy pacientov.

Alzheimerova choroba a demencia

Náš celosvetovo uznávaný výskumný a vývojový tím aplikuje nové prístupy k hľadaniu terapie pre doteraz neliečiteľné neurodegeneratívne ochorenia, ako je napríklad Alzheimerova choroba. 

Amyotrofická laterálna skleróza (ALS)

Už viac ako desať rokov sa spoločnosť Biogen zaväzuje napredovať vo výskume ALS s cieľom lepšie pochopiť všetky formy tohto závažného ochorenia, ktoré v súčasnosti postihuje odhadom 352 000 ľudí na celom svete.1,2*

Friedreichova ataxia (FA)

Spoločnosť Biogen je hrdá na to, že môže využiť svoje odborné znalosti v oblasti zriedkavých ochorení a nadviazať na vynikajúcu prácu, ktorú spoločnosť Reata vykonala pri uvedení prvej a jedinej liečby FA u dospelých a dospievajúcich vo veku 16 rokov a starších, ktorú schválil Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) v USA a Európska komisia (EK). Spoločnosť Biogen bude pokračovať v našom záväzku a schopnostiach, aby pomohla priniesť túto liečbu ďalším pacientom žijúcim s týmto zničujúcim ochorením.

Roztrúsená skleróza (SM)

Spoločnosť Biogen je už viac ako 25 rokov priekopníkom vo vývoji liečby roztrúsenej sklerózy (sclerosis multiplex - SM). V snahe pokročiť v liečbe SM a zlepšiť stav pacientov, neustále pracujeme na inováciách.  

Spinálna svalová atrofia (SMA)

Spoločnosť Biogen sa zameriava na zlepšenie života ľudí so SMA a ich rodín prostredníctvom prebiehajúceho výskumu a tiež prostredníctvom poskytovania podporných programov. V decembri 2017 začala spoločnosť Biogen spoluprácu so spoločnosťou Ionis s cieľom identifikovať nové terapeutické možnosti pre pacientov postihnutých týmto závažným ochorením, konkrétne antisense oligonukleotidy (ASO), ktoré sú určené na liečbu SMA.

Referencie
  1. Xu 2020. Referencie: Xu L, Liu T, Liu L, Yao X, Chen L, Fan D, Zhan S, Wang S. Global variation in prevalence and incidence of amyotrophic lateral sclerosis: a systematic review and meta-analysis. J Neurol. 2020 Apr;267(4):944-953
  2. United Nations, World population prospects: The 2010 revision (2022). New York.
    * vypočítané na základe odhadov prevalencie a aplikované na celosvetovú populáciu