Veda a inovácie

Vedec spoločnosti Biogen pracuje v laboratóriách Cambridge, MA

Pracujeme v terapeutických oblastiach s najmenej uspokojenými potrebami liečby. Pracujeme vytrvalo a s vedomím, že na svoje objavenie čakajú nové odvážne riešenia. Ako popredná celosvetová biotechnologická spoločnosť pracujeme na tom, aby sme dosiahli ten výnimočný moment, ktorý by mohol byť prelomom v našom úsilí o inovatívnu liečbu.

Terapeutické oblasti

V spoločnosti Biogen nás poháňa možnosť zlepšiť životy pacientov.

Alzheimerova choroba a demencia

Náš celosvetovo uznávaný výskumný a vývojový tím aplikuje nové prístupy k hľadaniu terapie pre doteraz neliečiteľné neurodegeneratívne ochorenia, ako je napríklad Alzheimerova choroba.

Zistite viac
Amyotrofická laterálna skleróza (ALS)

Už viac ako desať rokov sa spoločnosť Biogen zaväzuje napredovať vo výskume ALS s cieľom lepšie pochopiť všetky formy tohto závažného ochorenia, ktoré v súčasnosti postihuje odhadom 352 000 ľudí na celom svete.1,2*

Zistite viac
Friedreichova ataxia (FA)

Spoločnosť Biogen je hrdá na to, že môže využiť svoje odborné znalosti v oblasti zriedkavých chorôb a nadviazať na vynikajúcu prácu, ktorú spoločnosť Reata vykonala pri uvedení prvej a jedinej liečby FA u dospelých a dospievajúcich vo veku 16 rokov a starších, ktorú schválil Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) v USA a Európska komisia (EK). Spoločnosť Biogen bude pokračovať v našom záväzku a schopnostiach, aby pomohla priniesť túto liečbu ďalším pacientom žijúcim s týmto zničujúcim ochorením.

Zistite viac
Roztrúsená skleróza (SM)

Spoločnosť Biogen je už viac ako 25 rokov priekopníkom vo vývoji liečby roztrúsenej sklerózy. V snahe pokročiť v liečbe SM a zlepšiť stav pacientov, neustále pracujeme na inováciách.  

Zistite viac
Spinálna svalová atrofia (SMA)

Spoločnosť Biogen sa zameriava na zlepšenie života ľudí so SMA a ich rodín prostredníctvom prebiehajúceho výskumu a tiež prostredníctvom poskytovania podporných programov. V decembri 2017 začala spoločnosť Biogen novú spoluprácu so spoločnosťou Ionis s cieľom identifikovať nové terapeutické možnosti pre ľudí postihnutých týmto závažným ochorením, konkrétne antisense oligonukleotidy (ASO), ktoré sú určené na liečbu SMA.

Zistite viac

Prelomové vedecké poznatky

Naše portfólio sa zameriava na výskum v terapeutických oblastiach, s dôrazom na ťažko liečiteľné ochorenia, v ktorých máme podľa nášho názoru najlepšiu príležitosť poskytnúť pacientom inovatívnu liečbu a chrániť tak verejné zdravie.

Biogen Digital Health

Cieľom Biogen Digital Health je prostredníctvom personalizovanej a digitálnej medicíny prispieť k zmene životov pacientov

Referencie
  1. Xu 2020. Referencie: Xu L, Liu T, Liu L, Yao X, Chen L, Fan D, Zhan S, Wang S. Global variation in prevalence and incidence of amyotrophic lateral sclerosis: a systematic review and meta-analysis. J Neurol. 2020 Apr;267(4):944-953
  2. United Nations, World population prospects: The 2010 revision (2022). New York.
    * vypočítané na základe odhadov prevalencie a aplikované na celosvetovú populáciu