Alzheimerova choroba

Naša spoločnosť, zaoberajúca sa špičkovým výskumom a vývojom v oblasti neurológie, presadzuje nové prístupy k predtým neliečiteľným neurodegeneratívnym ochoreniam, ako je napríklad Alzheimerova choroba.

Alzheimerovu chorobu vnímame ako oblasť, kde môžeme výrazne ovplyvniť životy pacientov. Dnes neexistuje liečba na prevenciu, oddialenie alebo zastavenie progresie ochorenia.  

Alzheimerova choroba je progresívne neurologické ochorenie, ktoré narúša myslenie a nezávislosť miliónov ľudí na celom svete. Viac ako 5 miliónov Američanov a viac ako 40 miliónov ľudí na celom svete dnes trpí Alzheimerovou chorobou a súvisiacimi demenciami a tieto čísla rýchlo rastú.

Toto ochorenie narúša nielen kvalitu, ale aj dĺžku života. Je to tretia najčastejšia príčina smrti u ľudí starších ako 65 rokov (po rakovine a srdcových ochoreniach).

Alzheimerova choroba sa zvyčajne diagnostikuje u ľudí vo veku 65 rokov a viac, no začína sa skôr v podobe nepatrných neurologických zmien, ku ktorým dochádza roky alebo dokonca desaťročia pred objavením sa symptómov. U mnohých ľudí sa včasne prejavujú známky mierneho kognitívneho poškodenia a často zostávajú nepovšimnuté.

Spoločnosť Biogen sa dlhodobo zaviazala podporovať výskum a liečbu Alzheimerovej choroby. Našou víziou je zmena definície Alzheimerovej choroby prostredníctvom inovatívnych liekov na zlepšenie života pacientov a ich opatrovateľov.

S dôrazom na skoré štádium ochorenia sa naše výskumné programy zameriavajú na niekoľko identifikovaných príčin, patológiu amyloidov a tau – proteínov, ktoré pravdepodobne zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri rozvoji Alzheimerovej choroby. Tieto programy predstavujú predklinické pokusy až klinické štúdie fázy 3.

Naším hlavným kandidátom na liečbu Alzheimerovej choroby, ktorý sa ešte stále vyvíja, je aducanumab. Je to prvý experimentálny liek na spomalenie progresie a zníženie biologických dôkazov ochorenia v skorom klinickom skúšaní. Veríme, že aducanumab bude schválenou liečbou, ktorá zmysluplne zmení priebeh Alzheimerovej choroby a významne zlepší život pacientov s Alzheimerovou chorobou a aj životy ich rodín.

Zistite viac o našich aktuálnych experimentálnych liečbach Alzheimerovej choroby.