Alzheimerova choroba

Naša spoločnosť, zaoberajúca sa špičkovým výskumom a vývojom v oblasti neurológie, presadzuje nové prístupy k predtým neliečiteľným neurodegeneratívnym ochoreniam, ako je napríklad Alzheimerova choroba.

Dnes neexistuje liečba na prevenciu, oddialenie alebo zastavenie progresie ochorenia.  

Alzheimerova choroba je progresívne neurologické ochorenie, ktoré narúša myslenie a nezávislosť miliónov ľudí na celom svete. Viac ako 5 miliónov Američanov a viac ako 40 miliónov ľudí na celom svete dnes trpí Alzheimerovou chorobou a súvisiacimi demenciami a tieto čísla rýchlo rastú.

Toto ochorenie narúša nielen kvalitu, ale aj dĺžku života. Je to tretia najčastejšia príčina smrti u ľudí starších ako 65 rokov (po rakovine a srdcových ochoreniach). Alzheimerova choroba sa zvyčajne diagnostikuje u ľudí vo veku 65 rokov a viac, no začína sa skôr v podobe nepatrných neurologických zmien, ku ktorým dochádza roky alebo dokonca desaťročia pred objavením sa symptómov. U mnohých ľudí sa včasne prejavujú známky mierneho kognitívneho poškodenia a často zostávajú nepovšimnuté.

Poháňaní našim záväzkom voči pacientom a našimi silnými základmi, Biogen je naďalej odhodlaný podporovať výskum a liečbu Alzheimerovej choroby, s cieľom pomôcť riešiť nenaplnené potreby v tomto devastujúcom stave s dôrazom na ochorenie v rannom štádiu.

Zistite viac o našich aktuálnych experimentálnych liečbach Alzheimerovej choroby.