O spoločnosti Biogen

Caring Deeply. Working Fearlessly. Changing Lives. ™

Poslanie spoločnosti Biogen je jasné: sme priekopníci v oblasti neurovedy.

Odkedy Charles Weissmann, Heinz Schaller, Kenneth Murray a držitelia Nobelovej ceny Walter Gilbert a Phillip Sharp založili v roku 1978 spoločnosť Biogen ako jednu z prvých globálnych biotechnologických spoločností, viedla táto spoločnosť inovatívny vedecký výskum s cieľom poraziť v priebehu posledného desaťročia zničujúce neurologické ochorenia.

Milióny ľudí na svete trpia roztrúsenou sklerózou, Alzheimerovou chorobou, Parkinsonovou chorobou a amyotrofickou laterálnou sklerózou (ALS). Mnoho ľudí má menej časté ochorenia, napríklad ako spinálna svalová atrofia (SMA) a progresívna supranukleárna paralýza (PSP).

Myslíme si, že žiadna iná skupina ochorení nemá toľko potrieb alebo nepotrebuje tak veľmi medicínske prelomové riešenia ako neuroveda.

Spoločnosť Biogen má tých najlepších neurológov a vedcov v oblasti neurológie. Spolupracujeme s lekármi a poprednými vedcami z celého sveta s cieľom posunúť vpred ďalší lekársky výskum. Zameriavame sa na neurovedu, na našu hlbokú vedeckú odbornosť a odvahu riskovať, aby sme boli lídrami vo výskume a vývoji liekov pre transformáciu neurovedy na prospech spoločnosti.

Vďaka našim technologickým a inžinierskym schopnostiam vytvárame nové spôsoby, ako bezproblémovo prechádzať od vývoja produktov po ich výrobu s cieľom čo najrýchlejšie dostať na trh naše mimoriadne kvalitné lieky.

Rešpektujeme podiel poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí sa starajú o ľudí s neurologickými ochoreniami. Vážime si dôležitú úlohu opatrovníkov, rodín a priateľov, ktorí sa o týchto ľudí starajú. 

Spoločnosť Biogen je odhodlaná spolupracovať s pacientskymi organizáciami a organizáciami podporujúcimi záujmy pacientov, pretože slúžia spoločnosti, ktorú zastupujú.

Uznávame výzvy, ktorým dnes čelia systémy zdravotnej starostlivosti, a spolupracujeme s regulačnými orgánmi a zákazníkmi, ako sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a platcovia, aby mali prístup k našim liekom tí, ktorí to potrebujú.

Sme profesionálni, etickí, ochotní a našou zodpovednosťou je poskytnúť našim akcionárom hodnotu.

Spoločnosť Biogen prispieva k spoločnosti, v ktorej žijeme. Sme zaviazaní vo vzťahu k našim zamestnancom z hľadiska diverzity a inklúzie a environmentálnej trvalej udržateľnosti.

Záleží nám na tom, aby sa veci zmenili.

Pracujeme nebojácne. Nevzdávame sa dokonca ani vtedy, keď čelíme problémom a snažíme sa o inovácie vo všetkom, čo robíme.

S pokorou sa staviame k možnosti meniť životy.