Sclerosis multiplex

Spoločnosť Biogen je už 25 rokov priekopníkom vo vývoji liečby roztrúsenej sklerózy (SM). Pokračujeme v inovácii, aby sme dosiahli pokrok v liečbe SM a zlepšili prognózu pacientov. Náš výskum sa zameriava na potenciálne transformatívne liečby, vrátane možnej nápravy poškodenia spôsobeného SM. Náš prebiehajúci výskum v oblasti neurodegeneratívnych ochorení a regenerácie nervov pomôže objaviť nové terapeutické možnosti, ktoré nás môžu posunúť smerom k vyliečeniu SM.

Zároveň spolupracujeme s poprednými akademickými inštitúciami a strediskami na liečbu SM, aby sme zlepšili diagnostiku, monitorovanie a manažment SM. Taktiež podporujeme pokrok smerom k presnej medicíne prostredníctvom nových technológií na vývoj inovatívnych programov a nástrojov pre lepšie pochopenie, meranie a manažovanie liečby SM. Spoločne s našimi partnermi pracujeme na tom, aby mohli lekári a pacienti robiť rozhodnutia o individualizovanejšej liečbe založenej na dôkazoch s cieľom zlepšiť starostlivosť pri SM.

Spoluprácou v oblasti inovatívneho výskumu spájame pri bežnej starostlivosti technológie, ako sú biomarkery a nositeľné senzory, s údajmi z reálneho prostredia s cieľom získať štandardizované, vysoko kvalitné údaje, ktoré môžu pomôcť z hľadiska personalizovanej liečby.

Vytvorili sme jednu z celosvetovo najväčších databáz SM s cieľom preskúmať najdôležitejšie otázky týkajúce sa ochorenia vrátane toho, či existujú potenciálne prediktory progresie SM alebo či určité liečby, ktoré sa použijú dostatočne včas, môžu byť pre pacientov z dlhodobého hľadiska prínosné, napr. oddialenie potreby využívania pomôcok na chodenie a invalidných vozíkov alebo spomalenie zhoršovania iných veľmi dôležitých funkcií.

Práca, ktorú dnes robíme v oblasti SM, slúži na rozšírenie nášho zamerania značne nad rámec liečby a je mimoriadne dôležitá pre to, aby sme lepšie porozumeli tomuto ochoreniu.

 

Produktová línia

Stále sa snažíme lepšie porozumieť SM a tomu, ako liečiť toto ochorenie. To zahŕňa využívanie ľudskej genetiky pre lepšie pochopenie základov progresie ochorenia, skúmanie nových prístupov pri oprave poškodených nervov v centrálnom nervovom systéme s cieľom zlepšiť už existujúce postihnutie a skúmanie spôsobov liečby progresívnych foriem SM.

Zistite viac o našich experimentálnych liečbach.