Spoločnosť Biogen je presvedčená o tom, že spolupráca s odbornými pracovníkmi v zdravotníctve je rozhodujúcim faktorom pri objavovaní, vývoji a dodávaní inovatívnych terapií, ktoré zlepšujú životy pacientov. Zároveň veríme tomu, že táto interakcia by mala prebiehať otvorene a transparentne.

Spoločnosť Biogen ako hrdý člen EFPIA (Európskej federácie farmaceutických odvetví a asociácií) presadzuje a dodržiava Etický kódex EFPIA. V súlade s týmto kódexom spoločnosť Biogen od januára 2015 spracováva všetky platby a príspevky uskutočnené v prospech odborných pracovníkov a organizácií v zdravotníctve.

Prevody hodnôt / plnenia poskytnuté našou spoločnosťou zdravotníckym organizáciám a zdravotníckym pracovníkom podliehajúce zverejňovaniu podľa Zákona č. 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach boli za rok 2017 nahlásené v súlade so zákonom na http://www.nczisk.sk a nie sú súčasťou tohto reportu.

Biogen Slovakia s. r. o. spolupracuje s pacientskymi organizáciami na Slovensku a podporuje ich charitatívne, vzdelávacie a PR projekty.

Podpora rok 2017

 • Finančné dary:
  Edukácia pacientov a podpora pri šírení informácií pre pacientov so spinálnou muskulárnou atrofiou (SMA)
  Účel: Podpora pri šírení informácií o dôležitosti genetického vyšetrenia pre pacientov s SMA za účelom spresnenia informácií o počte pacientov s SMA, nakoľko tieto dáta niesú špecificky registrované v Slovenskej republike.
  Suma: 2,000 €
  Organizácia: Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR so sídlom Vrútocka 8, 821 04 Bratislava 
 • Podpora podujatí Sponzorstvo:
  Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek Skleróze Multiplex
  Účel: Zvýšiť verejné povedomie o SM pri príležitosti Svetového dňa SM a spoločnosti Biogen ako lídra v oblasti inovatívnych liečebných prístupov v SM
  Suma: 6 000 €
  Oragnizácia: Združenie sclerosis multiplex Nádej, so sídlom Nad Lúčkami 51, 841 05 Bratislava
 • Benefíca a kongres SZSM
  Účel: Podpora povedomia pacientov o SM pri príležitosti Svetového dňa SM a komunikácia Biogen spoločnosti ako lídra v oblasti inovatívnych liečebných prístupov v SM liečbe.
  Suma: 5 000 €
  Organizácia: Slovenský zväz Sclerosis multiplex so sídlom: K. Čulena 12, 917 01 Trnava

Podpora rok 2016

 • Finančné dary: Klub Sclerosis Multiplex Trnava, so sídlom Vančova 1, 917 01 Trnava sumou 288 € na zabezpečenie tlačových  materiálov (príprava a tlač propagačného materiálu pri príležitosti Svetového dňa SM – Deň Slnečníc).
 • Podpora podujatí Sponzoring: Združenie Sclerosis Multiplex NÁDEJ, so sídlom Nad Lúčkami 51, 841 05 Bratislava sumou 15 000€ II.ročník podujatia So sklerózou multiplex na bicykli v dňoch 16-21.5.2016, generálne partnertvo podujatia.

Podpora rok 2015

 • Slovenský zväz sclerosis multiplex so sídlom: K. Čulena 12, 917 01 Trnava sumou 3052 EUR na zabezpečenie vytlačenia tlačovín (brozúr, trojskladačkiek, plagátov) – materiál ku Svetovému dňu SM.

Podpora rok 2014

 • Združenie sclerosis multiplex Nádej formou finančného prostriedku v sume 5160 EUR, ktorý bol použitý na výučbu anglického jazyka Callanovou metódou a  pokrytie nákladov spojených s  akciou  “Deň Nádeje – Krok s SM - Máj 2014”.
 • Slovenský zväz Sclerosis Multiplex formou finančného prostriedku v sume 2000 EUR, ktorý bol použitý na pokrytie nákladov spojených s  akciami: Edukácia pacientov, Edukačný seminár pre deti a ich rodičov, mládež a novo diagnostikovaných pacientov.

Podpora rok 2013

 • Združenie sclerosis multiplex Nádej formou finančného príspevku v sume 6 000 EUR, ktorý bol použitý na pokrytie nákladov s realizáciou Kroku SM deň Nádeje – 18.5. a pokrytie nákladov spojených s “Mobilným stacionárom”.
 • Slovenský zväz sclerosis multiplex (SZSM) formou finančného príspevku v sume 4 200 EUR, ktorý bol použitý na pokrytie nákladov pre účastníkov akcií: Celoslovenskej konferencie pod názvom “Kvalita života pri SM v rámci Medzinárodného dňa ľudí s SM a Dňa Slnečníc, Bratislava, 24.5., 9. Ročník Abilympiády SZSM 2013 a 2. Ročník Medzinárodnej Abilympiády SM organizovanej 28.6.-1.7.1, Stretnutie predsedov klubov SM v rámci zasadnutia VR SZSM a Lekárskej rady pri SZSM 15-17.11.

Podpora rok 2012 

 • Združenie sclerosis multiplex Nádej formou finančného príspevku v sume 16 000 EUR, ktorý bol použitý na čiastočnú podporu nákupu automobilu pre pacientov so sklerózou multiplex s poruchami chôdze, krytie nákladov pre účastnikov vzdelávacej akcie konanej 10-14.4. a pokrytie nákladov s realizáciou Kroku SM deň Nádeje – 9.5.
 • Slovenský zväz sclerosis multiplex (SZSM) formou finančného príspevku v sume 2000 EUR, ktorý bol použitý na pokrytie nákladov pre účastníkov 8. Ročníka Abyilympiády SZSM 2012 a 1 ročníka Medzinárodnej Abiliympiády SM konanej 15-18.6.
 • Občianske združenie Spišský Klub SM formou finančného príspevku v sume 2000 EUR, ktorý bol použitý na pokrytie nákladov pre účastníkov vzdelávacieho podujatia - III. Levočských dní pacientov so SM 24-26.5.

Podpora rok 2011

 • Združenie sclerosis multiplex Nádej formou finančného príspevku v sume 5 391,79 EUR na podporu organizácie akcie Krok s SM - 7.mája 2011, pacientského pobytu 22-23. októbra 2011, účasť na Výročnom kongrese EMSP 2011.
 • Slovenský zväz sclerosis multiplex (SZSM) formou finančného príspveku v sume 5 000 EUR na podporu Abilympiady pre rok 2011 a podporu organizácie akcie Krok s SM - 7.5.2011.

 Podpora rok 2010

 • Združenie sclerosis multiplex Nádej formou finančného príspevku v sume 3 621,15 EUR na podporu organizácie valného zhromaženia Vyrval, zakúpenie audio systému a zakúpenie stolov na počítače do chránenej dielne Scarabeus v Bratislave.
 • Slovenský zväz sclerosis multiplex (SZSM) formou finančného príspevku v sume  5 000 EUR na vydanie kalendára z Abilympiády pre rok 2011, 20. výročie SZSM v Turčianskych Tepliciach a podporu organizácie Svetového dňa sclerosis multiplex.

 Podpora rok 2009

 • Združenie sclerosis multiplex Nádej formou finančného príspevku v sume 5 134,85 EUR na podporu akcie Deň nádeje – Svetový deň SM, 27.mája 2009
 • Slovenský zväz sclerosis multiplex (SZSM) formou finančného príspevku v sume  5 550 EUR na vydanie kalendára z Abilympiády pre rok 2010

Aj v nasledujúcich rokoch budeme podporovať charitatívne projekty pacientskych organizácií.