Víziu a stratégiu spoločnosti v súvislosti s udržateľnosťou životného prostredia stanovuje tím zložený zo zamestnancov na rôznych pracovných pozíciách – Biogen Corporate Sustainability Council. Táto skupina nasmerovala naše zameranie na tri oblasti, ktoré sú pre našu obchodnú činnosť najrelevantnejšie: vodu, energiu a materiály.

V roku 2013 sme prekročili náš cieľ na rok 2015, a to zníženie našej celkovej environmentálnej stopy o 15 %. V roku 2014 sme si stanovili náročné míľniky do roka 2020.

Náš nový cieľ pre emisie skleníkových plynov rámca 1 a rámca 2 do roka 2020 je zníženie o 80 % v porovnaní s pôvodným plánom na rok 2006, ktoré je normalizované podľa príjmov. Znamená to udržať úrovne emisií skleníkových plynov z roku 2006, aj napriek skutočnému a predpokladanému nárastu obchodných činností. V oblasti  odpadu je naším cieľom udržať nulový skládkový odpad, čo sa nám podarilo prvýkrát dosiahnuť začiatkom roka 2012. Takisto pracujeme na vývoji nového cieľa pre hospodárenie s vodou, ktorý by sme chceli zverejniť v roku 2015.

V prípade niektorých prevádzok v našom vlastníctve sa dokonca snažíme získať certifikát LEED (Leadership in Energy & Environmental Design). V súčasnosti získali tri z našich veľkých prevádzok certifikát LEED: firemná centrála o rozlohe 28 000 m2 a vývojárska prevádzka o rozlohe 19 000 m2 – obe sa nachádzajú v meste Cambridge, Massachusetts – a úradná budova o rozlohe 18 000 m2 v parku Research Triangle Park, Severná Karolína.

Podrobné informácie o našich environmentálnych iniciatívach nájdete v správe o firemnom občianstve z roku 2014