Etický prístup k obchodnej činnosti je základom nášho úspechu. Integrita spája hlavné zásady našej spoločnosti: našu víziu, misiu, krédo a základné hodnoty. Integrita a transparentnosť sú základom na získanie dôvery a sebavedomia našich akcionárov, zamestnancov, zákazníkov, distribútorov a dodávateľov. Od každého člena komunity Biogen očakávame najvyššiu úroveň etického správania pri spolupráci na objavovaní, vývoji a poskytovaní inovatívnych liekov pacientom na celom svete.