INVESTOVANIE DO ZAMESTNANCOV

Kvalita vedeckej a technologickej spoločnosti Biogen sa meria aj tým, akých kvalitných ľudí dokáže  pritiahnuť, rozvíjať a udržať. Chceme, aby mohli pracovať bez strachu a mohli sa slobodne vyjadriť, aby si zaslúžili povýšenie aj stať sa lídrami. Z toho dôvodu sa zameriavame na vytváranie globálnej kultúry dokonalosti prostredníctvom spolupráce, inovácie, rozmanitosti, uznania a rovnováhy medzi pracovným a osobným životom.

NAŠA KULTÚRA

Jednou z hlavných tém spoločnosti Biogen je naša oddanosť pacientom, pre ktorých sme tu. Tento spoločný záujem nás poháňa v dosahovaní cieľov v našej práci, komunite, nás samotných a životoch ľudí, ktorých podporujeme každý deň – či už sú to naši pacienti, kolegovia alebo rodiny.

Snažíme sa pestovať kultúru dokonalosti u našich zamestnancov, ako aj v našich procesoch a výsledkoch. Je dôležité, aby kultúra nášho pracoviska umožňovala zamestnancom zameriavať sa na priority, robiť rýchle rozhodnutia, spolupracovať, myslieť kreatívne a byť zodpovednými. Preto ponechávame jednotlivcom aj tímom voľné ruky pri podstupovaní určitého rizika a vo vývoji inovatívnych produktov a riešení. Veríme, že ak zamestnancov podporíme, môžeme tak využiť ich jedinečné danosti a schopnosti pre rast spoločnosti.

Naša kultúra dokonalosti ďaleko prekračuje našu dennodennú prácu. Ako spoločnosť máme povinnosť odplácať sa komunitám, v ktorých žijeme a pracujeme. Prostredníctvom našej snahy o firemné občianstvo sa spoločnosť Biogen a jej zamestnanci zapájajú do komunít. Náš výročný dobrovoľnícky deň Care Deeply Volunteer Day, program Community Lab, miestne zbierky a naše darčekové programy sú len zlomkom nášho úsilia a dobrovoľníckych aktivít v rámci nášho odhodlania meniť životy na celom svete.

Odhodlanie spoločnosti Biogen poskytovať nielen kvalitnú prácu, ale aj kvalitné, plnohodnotné životy je zjavné vďaka rôznym výhodám v pracovnom aj osobnom živote, ktoré ponúkame našim zamestnancom. Úspech členov našich tímov znamená úspech pre celú spoločnosť, rovnako pre pacientov a opatrovateľov, ktorí sa na nás spoliehajú každý deň.

Dôkladnou starostlivosťou meníme životy ľudí. Nejde len o to, čo robíme, ale o to, kto sme.

Výhody a odmeny

Úspech dosahujeme vďaka zanietenej práci našich zamestnancov, preto sa snažíme odmeniť ich za ťažkú prácu.

Rozvoj zamestnancov

Považujeme za svoju povinnosť  pomáhať našim zamestnancom v profesionálnom rozvoji a ponúkať im vhodné programy  pri budovaní kariéry.

Rozmanitosť a inklúzia

V našej spoločnosti sa snažíme o inkluzívnu kultúru, pretože veríme, že rozmanité tímy sú tie najsilnejšie tímy.  

Zdravie a bezpečnosť

Sme tu, aby sme udržali a rozvíjali kultúru zdravia a bezpečnosti na pracovisku. Podrobné informácie o našich iniciatívach a výkone v súvislosti so zdravím a bezpečnosťou nájdete v našej správe o firemnom občianstve na rok 2014.