Neurologický výskum v spoločnosti Biogen sa zameriava na odhaľovanie nových terapeutických prístupov k liečbe neurologických a neurodegeneratívnych ochorení so zničujúcimi následkami, ako sú Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, amyotrofická laterálna skleróza (ALS) a skleróza multiplex (SM) s cieľom čo najbezpečnejšie, najrýchlejšie a najúčinnejšie posunúť potenciálne lieky do fázy klinického testovania na ľuďoch.

Na internej úrovni sa v spolupráci s množstvom akademických partnerov zameriavame najmä na svoj cieľ a validáciu pomocou modelov ľudských kmeňových buniek, funkčný skríning na báze buniek, analýzu génovej siete a expresie a štúdium populácií neurónov, ktoré sú odolné voči chorobám. Z funkčného hľadiska validujeme možné ciele v najrelevantnejších modeloch a hľadáme dôkazy o ich úlohe v ochoreniach u ľudí.

Následne spoločne s našimi kolegami, v rámci celej spoločnosti Biogen, skúmame terapeutickú modalitu — malé molekuly, protismerné oligonukleotidy, protilátky alebo biologické lieky, ktoré sú najvhodnejšie pre populácie pacientov, ktorým sa snažíme pomôcť. Naším zámerom je pri každom cieli vytvoriť kompletný balík informácií vychádzajúci z mechanistickej biológie a rigorózneho testovania, vďaka ktorému bude mať daný program tú najlepšiu šancu uspieť pri prechode do klinickej praxe.