Imunológia sa v spoločnosti Biogen zameriava na výskum imunobiológie pri autoimunitných, zápalových a fibrotických ochoreniach. Naším cieľom je objaviť a opísať molekuly a dráhy, na ktoré sa možno zamerať pri vývoji biologickej a nízkomolekulovej liečby. Výskum tohto oddelenia sa zameriava na skúmanie úlohy molekúl, dráh a typov buniek pri sprostredkovaní patologických procesov, vývoj nových modelov cieľových objavov, objasňovanie mechanizmov ochorenia a vývoj inovačných stratégií biologických ukazovateľov ochorenia a liekovej aktivity. Biológia sa skúma od molekulovej úrovne až po úroveň celého organizmu pomocou najnovších experimentálnych prístupov vrátane proteomiky, chemickej proteomiky a prístupov na báze systémov s vysokým obsahom.