Oblasť hematológie sa v spoločnosti Biogen vyvinula z našej užšej skupiny pre výskum hemofílie, ktorá objavila rekombinantný faktor zrážanlivosti VIII a monomerické Fc fúzne proteíny IX a posunula ich do klinického vývoja na účely skvalitnenia liečby hemofílie A a B. Naši vedci, ktorí už majú za sebou úvodné hodnotenie týchto molekúl, ďalej rozširujú naše poznatky o ich štruktúre a vzťahoch pri ich aktivite a snažia sa lepšie pochopiť ich mechanizmy pôsobenia na účely predĺženia polčasu a dosiahnutia znášanlivosti/imunogenicity.

Naša skupina pokračuje v skúmaní nových foriem liečby hemofílie, pričom v úvodnej etape sa zameriava na ďalšie predlžovanie polčasu FVIII a vyvíjanie inovačných terapií pre pacientov s hemofíliou A a B, u ktorých sa vyvinuli neutralizujúce protilátky (inhibítory) proti v súčasnosti dostupným možnostiam liečby. Náš výskum rozširujeme do súvisiacich oblastí neonkologickej hematológie, ako sú napríklad kosáčiková anémia a beta-talasémia.

V rámci celej našej práce sa snažíme využívať kombináciu vyspelých techník a farmakologických štúdií na relevantných modeloch, aby sme lepšie spoznali fyziologické interakcie v oblasti týchto ochorení a mohli lepšie usmerňovať naše proteínové inžinierstvo, výskum a vývoj liekov. Základom je naša aktívna spolupráca s akademickou obcou a samotným odvetvím. Tieto subjekty nám umožňujú používať najvyspelejšie technológie a pokryť čo najširšie spektrum návrhov na dosiahnutie našich cieľov pri transformácii starostlivosti o hematologické ochorenia s výrazne nenaplnenými medicínskymi potrebami.