Spoločnosť Biogen prevádzkuje niekoľko výrobných zariadení na celom svete. Ich spoločná kapacita bioreaktora je 198 000 litrov, čo je jedna z najväčších spomedzi všetkých biotechnologických spoločností sveta.

Research Triangle Park (RTP), Severná Karolína

  • Veľkovýroba
  • Malovýroba
  • Výroba flexibilných objemov

V roku 2013 získalo zariadenie RTP od Medzinárodnej spoločnosti pre farmaceutické inžinierstvo, časopisu Pharmaceutical Processing a podujatia INTERPHEX, ktoré patrí medzi najvýznamnejšie obchodné podujatia v odvetví, ocenenie Zariadenie roka v kategórii integrácia zariadení. Vďaka tomuto zariadeniu sme predstavili inovačný proces produktov vo včasnej fáze klinického skúšania. Technológia jednorazového použitia v uzatvorenom systéme nahrádza tradičné systémy na báze nehrdzavejúcej ocele. Zvyšuje sa tým flexibilita a rýchlosť dodávok liekov na účely klinických štúdií a obmedzuje vplyv výrobného procesu na životné prostredie.

Hillerød, Dánsko

  • Veľkovýroba 

Komplex Hillerød patriaci spoločnosti Biogen prepája všetky zariadenia mimo USA, ktoré sa týkajú výroby a zároveň zohráva ústrednú rolu v globálnej firemnej dodávateľskej sieti. Súčasťou areálu je veľkovýrobné zariadenie, zariadenie na kompletizáciu, označovanie a balenie, laboratóriá na kontrolu kvality a rozsiahle zariadenia na zabezpečenie výroby a kvality..

Areál Hillerød predstavuje najväčšiu zahraničnú investíciu „na zelenej lúke“ v Dánsku. V roku 2013 získala spoločnosť ocenenie pre zahraničnú spoločnosť od Americkej obchodnej komory ako prejav uznania za vytváranie pracovných miest a investícií, ktoré  vznikli vďaka komplexu Hillerød.

Cambridge, Massachusetts

  • Procesné vedy a výroba

Naše zariadenie v meste Cambridge, ktoré bolo otvorené v roku 1989, je najdlhšie fungujúcim zariadením v globálnej výrobnej sieti spoločnosti Biogen.

Naša prevádzka v meste Cambridge poskytuje dodávky založené na aktuálnej správnej výrobnej praxi, ktoré sú určené aj pre programy vývoja nových produktov v o včasnej a strednej fáze – počas existencie areálu išlo až o 20 kandidátov vo vývoji. 
Výrobný tím v meste Cambridge zodpovedá aj za označovanie a balenie produktov určených na účely klinického skúšania na celom svete, .  

Všetky výrobné prevádzky dostávajú podporu zo strany laboratórií na kontrolu kvality a subjektov zodpovedných za zabezpečovanie kvality a inžinierstvo.