Naším cieľom je celosvetovo zlepšiť štandard starostlivosti pre pacientov s hemofíliou. Pri tomto záväzku nám pomáha schopnosť efektívne a vo veľkom vyrábať produkty určené na hemofíliu. Spoločnosť Biogen je priekopníkom iniciatívy, ktorá má potenciál transformovať model humanitárnej pomoci pre ľudí s hemofíliou v rozvojových krajinách. Spoločnosť Biogen a švédska spoločnosť Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) v roku 2014 informovali o svojom zámere darovať jednu miliardu medzinárodných jednotiek (IU) koagulačného faktora pre programy humanitárnej pomoci v rozvojových krajinách. Tieto dary majú umožniť predvídateľné a udržateľné humanitárne dodávky terapie pomocou faktora s cieľom zlepšiť kvalitu starostlivosti o ľudí s hemofíliou žijúcich v rozvojových krajinách. V rámci toho sme pre Svetovú hemofilickú federáciu USA (WFH)  stanovili dar v rozsahu 500 miliónov IU na podporu jej snáh  zlepšiť starostlivosť o ľudí s hemofíliou v rozvojových krajinách.

Absencia dostupnosti faktora zrážanlivosti predstavuje naliehavú potrebu, je  problémom v oblasti verejného zdravia: odhaduje sa, že na svete žije približne 400 000 ľudí s hemofíliou. Veľká väčšina z nich, viac než 300 000, žije v oblastiach s obmedzeným prístupom k liečbe. V dôsledku jej absencie sa ľudia so závažnou formou hemofílie v týchto krajinách často nedožívajú ani dospelého veku života.

V rámci komunitnej spolupráce s federáciou WFH s hrdosťou podporujeme starostlivosť o ľudí s hemofíliou v rozvojových krajinách.

Príspevok na transformáciu modelu starostlivosti o ľudí s hemofíliou