Partnerstvá s inými spoločnosťami nám umožňujú využívať dodatočné zručnosti, technológie a oblasti expertízy. Vďaka tomu môžeme urýchliť a zlepšiť spôsoby objavovania, vývoja a poskytovania našej  liečby pacientom. Už veľakrát sme dlhodobo spolupracovali s partnermi na viacerých projektoch – snažíme sa pokračovať v spolupráci, ak je úspešná a obojstranne výhodná.

EISAI
Spolupráca spoločnosti Biogen so spoločnosťou Eisai na vývoji liekov na liečbu Alzheimerovej choroby obohatí portfólio oboch spoločností. Spoločnosť Biogen spolupracuje so spoločnosťou Eisai na vývoji a uvedení na trh dvoch produktov spoločnosti Eisai, ktoré predstavujú kandidátov na liečbu Alzheimerovej choroby, zatiaľ čo spoločnosť Eisai má možnosť spolupracovať na vývoji a uvedení na trh dvoch produktov spoločnosti Biogen, ktoré sú takisto zamerané na liečbu Alzheimerovej choroby. Liek vyvíjaný spoločnosťou Eisai má potenciál znížiť tvorbu β-amyloidných plakov v mozgu pacientov, ako aj spomaliť tvorbu nových plakov a potenciálne zlepšovať príznaky a potláčať progresiu choroby.

IONIS PHARMACEUTICALS
V roku 2013 sme ohlásili našu štvrtú spoluprácu so spoločnosťou Ionis Pharmaceuticals. Najnovšia iniciatíva spája expertízu spoločnosti Biogen v oblasti neurológie a vedúce postavenie spoločnosti Ionis v technológii antisense (ovplyvnenie časti génu priamo zodpovednej za ochorenie). Cieľom je využiť antisense technológiu na urýchlenie liečenia neurologických chorôb vrátane myotonickej dystrofie typu 1 (najbežnejšia forma svalovej dystrofie u dospelých) a spinálnej muskulárnej atrofie (SMA) u detí.

ADIMAB
Na základe dohody nám spoločnosť Adimab poskytla licenciu na svoju platformu na objavovanie protilátok, čím urýchlila  našu snahu nájsť protilátky novej generácie na liečbu neurodegeneratívnych a autoimunitných chorôb.

SAMSUNG BIOEPIS
Od roku 2012 spolupracovali spoločnosti Samsung Biologics a Biogen prostredníctvom spoločnosti Samsung Bioepis Co., Ltd. na vývoji, výrobe a predaji biologicky podobných liekov. Strategická spolupráca medzi dvomi spoločnosťami umožnila spoločnosti Samsung Bioepis vytvoriť možnosti potrebné na vývoj vysokokvalitných biologicky podobných liekov. Na konci roka 2013 spoločnosť Biogen vyhlásila, že uzavrela dohodu so spoločnosťou Samsung Bioepis o uvedení biologicky podobných liekov blokujúcich TNF na európsky trh vrátane biologicky podobných liekov pre bežne používané liečby ochorení ako reumatoidná artritída, psoriáza a Crohnova choroba.

SANGAMO BIOSCIENCES
Spoločnosť Biogen skúma vďaka spolupráci so spoločnosťou Sangamo BioSciences možnosti génovej liečby závažných dedičných hematologických chorôb. Na základe dohody uzavretej medzi spoločnosťami môže spoločnosť Biogen zlepšiť svoju expertízu v nenádorových hematologických ochoreniach prostredníctvom využitia platformy spoločnosti Sangamon na úpravu genómu a vyvíjať tak liečby zacielené na kosáčikovitú anémiu (SCD) a beta talasémiu.

GALAPAGOS NV
Spolupráca so spoločnosťou BioFocus, dcérskou spoločnosťou spoločnosti Galapagos NV, urýchľuje naše snahy v objavovaní liečby na imunologické choroby. Táto spolupráca sa konkrétne zameriava na identifikáciu a hodnotenie nových cieľov v sklerodermii – autoimunitnom ochorení, ktoré spôsobuje stratu elasticity a stvrdnutie kože a môže mať vplyv aj na orgány. Aj keď naše výskumné tímy dosahujú značný vedecký pokrok, sme si vedomí, že nikto nevlastní monopol na inováciu. Tým vzniká zásadná potreba spolupráce a hľadania správnych partnerov, ktorí by nám pomohli urýchliť realizáciu nových myšlienok, poskytli ďalšie prostriedky a nápady na vytvorenie nových foriem liečby pre pacientov. Vysoko si ceníme know-how a expertízu ostatných spoločností a akademických pracovísk a sme presvedčení, že sú  potrebné na doplnenie našich interných zručností a vedomostí. Uvedomujeme si, že medicínu dokážeme rozvíjať rýchlejšie a účinnejšie spojením  rôznych špecializovaných odvetví pri riešení zložitých problémov

Úspešná spolupráca je postavená na základe vzájomného rešpektu, spoločných záujmov a cieľa zlepšiť životy ľudí so závažnými chorobami. Pracujeme na formovaní spolupráce tak, aby bola prospešná pre všetky strany. Máme záujem spolupracovať s organizáciami vo všetkých fázach procesu vývoja.