Čo sa týka efektívnej spolupráce, ceníme si pružnosť, zanietenie a kreativitu malých biotechnologických spoločností, ako aj stabilitu renomovaných organizácií.

Hľadáme programy, s ktorými môžeme napredovať v kľúčových oblastiach. Zároveň však rešpektujeme práva a potreby partnerských spoločností. Základy každého programu a povahu spolupráce prezentujeme transparentne. Takisto oceňujeme, že malé spoločnosti sa rozvíjajú a podporujú priebežné zmeny týkajúce sa možností a zdrojov našich partnerov.

Oblasti nášho záujmu:

Neurológia
Naša neurologická skupina hľadá liečivá modifikujúce a ovplyvňujúce neurodegeneratívne choroby.

Hematológia
Naša hematologická skupina hľadá lieky na nenádorové hematologické choroby.

Imunológia
Naša imunologická skupina sa zameriava na autoimunitné, zápalové a fibrotické choroby.

Pľúcne choroby, poranenia tkaniva a fibróza
Naša skupina zameraná na pľúcne choroby, poranenia tkaniva a fibrózu sa orientuje na molekulárne a bunkové mechanizmy, ktoré stimulujú reakciu tkaniva na poranenie a regulujú hojenie.

Platformové technológie
Spoločnosť Biogen hľadá platformové technológie v mnohých oblastiach (napr. objavenie cieľa, cielené pôsobenie liekov v mieste poškodenia, biomarkery, výroba/inžiniering, zobrazovacie a digitálne technológie).

Máte záujem o spoluprácu? Kontaktujte nás.